Fotograf

Fotograf (v hlavní roli Karel Roden) je volně inspirovaný Janem Saudkem, jenž se mj. podílel na scénáři. Ač má film podtitul Dámy, radím vám ke klidu, nejspíš nenechá v klidu nikoho, už jen kvůli Saudkovi, kterého (ve své autobiografii A pásly by se tam ovce...) stručně charakterizovala historička fotografie Anna Fárová: „Vždycky byl a bude složitá osobnost, provokatér, jehož věci se tu považovaly za pornografii. To mě ani nenapadlo, viděla jsem jeho sklon ke kýčovitosti. /.../ Rozpoznala jsem v něm neobyčejně originální osobnost.“