Besa

Projekce za účasti režiséra filmu Srdjana Karanoviće

Filip je na počátku I. světové války povolán do armády. Doma musí nechat svou manželku, mladou učitelku Leu. Negramotný Albánec Azem se Filipovi zaručí, že se postará, aby se jeho ženě v nepřátelské atmosféře nic nestalo. Dva lidé z naprosto odlišných kultur, kteří nemají nic společného, zůstanou sami v opuštěné škole a postupně se mezi nimi rozvine cosi, čemu by se dalo říkat přátelství nebo dokonce láska. Besa je však více než jen romantickým příběhem – tematizuje etnické a třídní rozdíly v Evropě počátku 20. století, které místy přetrvávají dodnes.

Srdjan Karanović

Srbský režisér a scenárista, absolvent pražské FAMU je dalším význačným reprezentantem tzv. Pražské školy jugoslávského filmu, který v současnosti vyučuje filmovou režii na Fakultě dramatických umění v Bělehradě. Na festivalu uvede dvě svá díla: strhující příběh o těžkém životě silné venkovské ženy Petřin osud (1980) a svůj prozatím poslední snímek Besa (2009) – drama z období I. světové války o vzájemném sbližování dvou lidí ze zcela odlišných kultur.