Be Yourself!

Pásmo krátkých filmů z Mezipater

Nezáleží na tom, že ti nesedí běžná konfekce, že ti rodiče zakazují veřejně tančit nebo že se chceš na školním představení oblíknout do dívčích šatů, i když jsi kluk. Nejdůležitější je totiž bojovat za to, po čem toužíš, a být tím, kým se skutečně cítíš být. Jak totiž pětice snímků ukazuje, odvaha vždy přináší ovoce.

Darío Německo, Kolumbie / 2018 / 15 min

Jen se na ni podívej Makedonie / 2017 / 19 min

Princezna Německo / 2017 / 17 min

Žádná dieta, vzpoura! Německo / 2018 / 17 min

Wild Dances Austrálie / 2017 / 15 min