Reprodukční nespravedlnost | rozhovor se socioložkou Ludmiłou Władyniak

Polsko je země, ve které pod vlivem anti-gender hnutí dochází k omezování reprodukčních práv nebo práv queer a trans osob. Kromě vzniku LGBT free zón došlo v roce 2020 k téměř totálnímu zákazů interrupcí v Polsku. Eskalaci každodenního institucionálního násilí, kterému jsou těhotné osoby v důsledku takových zákonů vystavené, můžeme vidět na případě dvou žen, jež v důsledku nedostatečné péče při porodu zemřely.

Proč v Polsku došlo k takovému omezení reprodukčních práv? Co jsou vůbec anti-gender hnutí a kde se bere jejich moc? Můžeme diskuzi týkající se reprodukční spravedlnosti redukovat pouze na boj mezi pro-choice a anti-choice táborem? Týká se kriminalizace interrupcí pouze možnosti volby a/nebo práva na rozhodování o vlastním těle? A je Česko jakožto proslulá ‘ateistická’ země v bezpečí?

Těmto otázkám se budeme věnovat v rozhovoru s polsko-českou socioložkou Ludmiłou Władyniak. Rozhovor bude moderovat Jana Sosnová, členka brněnského feministického kolektivu SdruŽeny a studentka Gender Studies na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Ludmiła Władyniak je socioložka se zaměřením na oblasti kvalitativního výzkumu, zejména vizuálních výzkumných metod. Působí na katedře sociologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a také v Centrum pro společenské otázky SPOT. V své akademické práci věnuje se tématům z oblasti kulturní sociologie a sociologie rodiny, a také příhraničním a periferním regionům. Pro A2larm komentuje proměny a dění v polské společnosti, zejména v oblasti prav žen a menšin.

VSTUP VOLNÝ

čtvrtek 28. dubna
18:30