FREM

Po filmu FREM uvedeme vítěze kategorie Nejlepší světový dokumentární film na MFF Ji.hlava Bílá na bílé a po něm diskusi s režisérkou a scénáristkou obou snímků Vierou Čákanyovou.

Lze zakoupit zvýhodněnou vstupenku na obě projekce (FREM v 19.00 a Bílá na bílé ve 20.30) za 200 Kč.

Vstupenky Vstupenky od 120 Kč

pondělí 14. června
19:00

FREM

„Frem“ je slovo, které nic neznamená; slovo, které pouze cosi připomíná. Jeho nejbližší etymologickou konotací je staroanglické slovo „fremd“ znamenající cizí. Při pokusu vytvořit univerzální umělou inteligenci se nevyhneme antropomorfickému uvažování, protože nemůžeme překročit hranice vlastní mysli. Film FREM je pokusem dostat se za tyto hranice; pokusem vytvořit neantropomorfický film. Je to audiovizuální rekviem za druh Homo sapiens.

FREM

·

2019

·

73 min