Moravské náměstí

Jedno z nejrozlehlejších náměstí v Brně tvoří několik částí. Jednou z nich je prostranství před barokním kostelem sv. Tomáše, další je potom park. Odděluje je rušná silnice s tramvajovými kolejemi. Prostor před kostelem s přilehlým bývalým augustiniánským klášterem, nyní sídlem Moravské galerie, je zaplněn několika zajímavými instalacemi. Nejnovějším přírůstkem je Rónova osmimetrová jezdecká socha Jošta Lucemburského, nazývaná také Odvaha, slibující překvapivý výhled zpod koňského břicha. Pozornost budí i socha Spravedlnosti od Maria Kotrby před Nejvyšším správním soudem. Koncept vycházející ze čtyř Platónových ctností doplňují podlouhlá kašna představující Umírněnost a bronzový model středověkého Brna symbolizující Prozíravost.

Park tvoří dvě části, jež jsou opět odděleny silnicí a kolejemi. Menší východní části dominuje monumentální pomník od Vincence Makovského oslavující vítězství Rudé armády nad fašismem. Větší část parku je dnes v neutěšeném stavu, který by měla změnit plánovaná rekonstrukce. Od konce 19. století do konce 2. světové války zde stával Německý dům. Po válce prošlo náměstí proměnou, v jeho centru byla vybudována kašna ve tvaru pětiúhelníku, z nějž vybíhaly cípy původně červeného asfaltu. To vše dohromady při pohledu z ptačí perspektivy tvořilo obří rudou hvězdu.


Brno