Vetřelec³

English synopsis bellow

Ellen Ripleyová sice přežije svou smrt při nouzovém přistání na planetě Fiorina 161, její démoni si ji však najdou i na tomto bohem zapomenutém místě, kam slušná společnost vyváží své nejhorší vyvrhele a zabijáky. Nejsou to ale oplzlí obyvatelé pánské věznice, co Ripleyovou straší ve snech. Její obavy dostanou konkrétní obrysy, když se na planetě začne objevovat stále více neobjasnitelných úmrtí. A Ellen Ripleyové začíná být jasné, že zubatým potvorám ještě zdaleka neukápla poslední slina. Jak ale skeptickému obyvatelstvu Fioriny vysvětlit, že to, s čím mají tu čest, dalece přesahuje jejich nejdivočejší představy?

Although Ellen Ripley survives her death during emergency landing on planet Fiorina 161, demons of past find her even in such a godforsaken place, where decent society puts its worst outcasts and murderers. But it is not filthy residents of this men´s prison, who haunt Ripley in dreams. Her dread gets concrete shapes when there are more and more unexplained deaths occurring on the planet. And it becomes clear to Ripley that the toothed beasts are far from spilling their last drop of saliva. But how to explain to skeptical inhabitants of Fiorina that the things they are facing far transcend their wildest dreams?