Vesmírný pirát kapitán Harlock

Projekce ve 3D

English synopsis bellow

Země i celý vesmír jsou lidskou rasou zcela vytěženy. Úpadek společnosti je plném proudu, vstup na Zemi je zapovězen, protože je modrá planeta považována za svaté místo. Osobitý kapitán Harlock však křižuje vesmírem ve snaze najít novou domovinu, nebo alespoň spravit, co lidstvo Zemi napáchalo. Jeho řešení je však poměrně radikální, odhodlává se totiž ke znovuzrození vesmíru. To se samozřejmě ostatním lidem moc nelíbí. Vám se to ale líbit bude, protože „hon“ na kapitána Harlocka, to bude velká jízda s ještě větším překvapením nakonec. Zažehněte motory na temnou hmotu, papouška posaďte na rameno a vytáhněte symboly lebky se zkříženými hnáty. Tihle Piráti nejsou z Karibiku, ale z vesmíru!

Earth and the whole universe are fully exploited by the human race. A decline of society is underway, an entrance to Earth is forbidden, because the blue planet is considered to be a holy place. However, a peculiar captain Harlock cruises space in an effort to find a new home or at least fix what mankind did to Earth. His solution is pretty radical indeed. Namely, he is plucking up courage to a rebirth of the universe. This is certainly something that other people don´t like so much. But you will like it, because „the chase“ after captain Harlock is the big ride with an even bigger surprise in the end. Ignite your dark substance engines, put up a parrot on your shoulder and pull up symbols of the skull and crossbones. These pirates are not from the Caribbean but from space!