Věříte svému počítači?

English below

Dokument vás zavede za odborníky oblasti umělé inteligence. Elon Musk, futurista Raymond Kurzweil, fyzik a kosmolog Max Tegmark, scénárista Jonathan Nolan nebo psychiatr Michal Kosinski jsou někteří z nich. Během hodiny a půl vás seznámí s nejdůležitějšími milníky posledních let v oblasti AI, benefity, které lidstvu může přinést, ale především hrozbami, které potenciálně představuje. Počítače dnes pracují s donedávna nemyslitelným množstvím dat, která vyhodnocují a na jejichž základě se transformují. Vývoj je nevyhnutelný. Co když se ale vyspělé technologie dostanou do nesprávných rukou, nebo hůře, co se stane, až lidstvo nebude nejchytřejší životní formou na Zemi?

The document will introduce you to artificial intelligence experts. Elon Musk, a futurist Raymond Kurzweil, a physicist and a cosmologist Max Tegmark, a screenwriter Jonathan Nolan or a psychiatrist Michal Kosinski are some of them. Within an hour and a half, you will learn about the most important milestones of recent years in AI, the benefits that it can bring to humanity, but above all the threats it poses potentially. Nowadays, computers work with and analyze an unthinkable amount of data that allows them to transform. Development is inevitable. What if advanced technology gets into wrong hands, or worse, what will happen when humanity is not the smartest life form on Earth anymore?

Do You Trust This Computer?

·

2018

·

90 min

Režie