Poutníci fantazií

Druhý den čtvrtého ročníku filmové přehlídky Art Brut Film Brno 2016 nese podtitul Poutníci fantazií, protože právě imaginaci, originální kreativitu a opravdové hledání sebevyjádření tvůrců lze považovat za konstantní a určující rysy marginální tvorby. Stejně jako v předchozím ročníku dramaturgie letos uváděných snímků nabízí rovněž opětovný pohled do historie. Tentokráte však nebudeme osvětlovat vznik a vývoj samotného fenoménu art brut, ale zaměřujeme se především na ohlédnutí za kořeny způsobu prezentace tvorby art brut v našich podmínkách, tedy v bývalém Československu, zejména pak v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století, a to v souvislosti se zakladatelským a stále ještě ne plně doceněným významem mezinárodní přehlídky TRIENÁLE INSITA v Bratislavě. V rámci otevřené koncepce INSITY 1972 se totiž uskutečnil první (a bohužel také poslední) ročník mezinárodní soutěžní přehlídky filmů o insitním umění INSITAFILM, na který svým způsobem vědomě navazujeme - i když samozřejmě v daleko komornější podobě a přirozeně s ohledem na neustálý vývoj, k němuž došlo v teoretickém bádání a proměnách v interpretaci neprofesionální výtvarné tvorby. Diváci mohli tenkrát v Bratislavě ve třech dnech (7. až 9. 11. 1972) vidět velkorysou přehlídku celkem 47 filmů z 18 zemí, přičemž soutěžní sekce se účastnilo 34 snímků. Tři z devíti cen udělených mezinárodní porotou získaly československé filmy: Cenu Grand prix INSITAFILM si odnesl snímek režiséra Jana Ivána Dřevo-kámen-železo-beton, 1. cenu získal poté film Vladimíra Orechova Pozdnij voschod (SSSR), 2. cenu francouzský režisér Jean Barral za film o Henri Rousseauovi La promenade enchanté (Kouzelná promenáda) a 3. cena připadla Vladovi Kubenkovi za film Insitné umenie (ČSSR), zachycující průběh prvního trienále v roce 1966.

(Vlado Kubenko)

Insitné umenie

Film Insitné umenie režiséra Vlado Kubenka je pozoruhodný tím, že v něm neuslyšíte žádný komentář. Pouze hudbu a básně Apolinaira, Prevérta a také malíře Henriho Rousseaua.

Dřevo, kámen, beton

Ve filmu Dřevo, kámen, beton naopak komentář je, a to velice vtipný a sdělný, interpretovaný Miroslavem Horníčkem, který nám přiblíží tři spontánní tvůrce: řezbáře pana Vincence Navrátila z Víru u Rovečného, osobitého sochaře Václava Kuderu z Nového Bydžova a tvůrce kouzelné zahrady betonových soch pana Františka Jáicha z Hynčic u Krnova.

Pútnici fantazie

Film Pútnici fantazie nejvíce poznamenal duch doby normalizace, nicméně je to dnes již historicky neobyčejně cenná reportáž o velkorysém pojetí mezinárodní přehlídky insitní tvorby, o jejímž rozsahu a úrovni si dnes, téměř po 50 letech, můžeme nechat opravdu jen zdát.

Liptovské pastorále

Film Liptovské pastorále představuje životní práci spontánního řezbáře z Liptovské dědiny.

Poutníci fantazií