Místodržitelský palác: Mackie Messer - Brechtův třígrošový film + zahájení

Deutsche Version

Po obrovském světovém úspěchu Žebrácké opery chce oslavovaného autora využít i filmový průmysl. Ale Bertolt Brecht nechce hrát podle nastavených pravidel. Jeho představa „Třígrošového filmu“ je radikální, nekompromisní, politická, vypointovaná. Chce vytvořit zcela nový druh filmu a ví, že jeho produkční firma s tímto přístupem nikdy nebude souhlasit. Zatímco před zraky autora začíná filmový boj londýnského gangstera Macheatha s hlavou

žebrácké mafie Peachumem nabírat obrátky, hledá Brecht otevřený konflikt. Žaluje produkční firmu, aby dokázal, že finanční zájmy se nadřazují jeho právům autora...

Hvězdně obsazená muzikálová tragikomedie Joachima A. Langa zahajovala letošní Mezinárodní filmový festival v Mnichově.

"Lang inscenuje Třígrošový film, který by si přál básník samotný." - Welt.de

Nach dem überragenden Welterfolg der „Dreigroschenoper“ will auch die Filmindustrie den gefeierten Autor für sich gewinnen. Doch Bertolt Brecht ist nicht bereit, nach deren Regeln zu spielen. Seine Vorstellung vom Dreigroschenfilm ist radikal, kompromisslos, politisch, pointiert. Er will eine völlig neue Art von Film machen und weiß, dass die Produktionsfirma sich niemals darauf einlassen wird. Während der Kampf des Londoner Gangsters Macheath mit dem Kopf der Bettelmafia Peachum für die Filmversion im Geiste des Autors Form annimmt, sucht Brecht die öffentliche Auseinandersetzung. Er verklagt die Produktionsfirma, um zu beweisen, dass sie einzig wirtschaftliche Interessen verfolgt ...

Joachim A. Langs starbesetzte Musical-Tragikomödie eröffnete in diesem Jahr das internationale Filmfest München.

"Lang inszeniert einen Dreigroschenfilm, so wie ihn der Dichter selbst gewünscht hat." - Weit.de