Master of the Universe

Nedávná světová finanční krize, jejíž následky ještě stále otřásají Evropou, nemusí být vůbec poslední. Poučil se svět vysoké ekonomiky, nebo se neustále opakují stále stejné modely? Kdo jsou lidé, kteří rozhodují o světových financích? Master of the Universe je výpověď bývalého velmi úspěšného investičního bankéře, který svého času dělal milionové obchody. Teď sedí uprostřed prázdné banky a vypráví šokující skutečnosti o světě vysokých financí, odhaluje mechanismy prodeje, nechává nahlédnout do pozadí velkých investic a uměle nafukovaných bankovních bublin, které vedou celé státy k bankrotu.

Deutsch

Die jüngste Finanzkrise, deren Nachwirkungen Europa immer noch schwer erschüttern, muss nicht die letzte gewesen sein. Hat die Wirtschaftswelt daraus gelernt, oder wiederholen sich die stets gleichen Modelle? Wer sind diejenigen, die über die Finanzgeschicke der Welt entscheiden? Master of the Universe ist die (Zeugen-)Aussage eines ehemals führenden Investmentbankers, der seinerzeit Millionengeschäfte gemacht hat. Jetzt sitzt er in einer leeren Bank und erzählt Schockierendes aus der Welt der Hochfinanz, enthüllt die Mechanismen von Finanzprodukten, großen Investitionen und künstlich erzeugten Finanzblasen, die ganze Staaten in den Bankrott führen.

Master of the Universe

·

2013

·

88 min

Režie