Lajko: Cigán ve vesmíru

English below

V Sovětském svazu se sice říká, že Cigáni do vesmíru nelétají, vy se ale díky černé maďarské komedii Lajko přesvědčíte o opaku. Prvním živým tvorem ve vesmíru totiž nebyl pes Lajka, ale pilot práškovacího letadla Lajos Serbán. Už jako dítěti se mu podaří zkonstruovat raketu z polní kadibudky, kde jako palivo využije nahromaděné fekálie. Bohužel, funkční raketa vystřelí do nebeských výšin i s jeho matkou. A od té doby se Lajko snaží podívat do vesmíru, aby se s ní setkal. Umožní mu to komunistický aparát, nikoliv ale proto, že by tolik stáli o Cigána ve vesmíru, ale protože potřebují otestovat techniku. Přece nepošlou Gagarina do neznáma!

They say in the Soviet Union that Gypsies do not fly into space. You, however, can be convinced otherwise thanks to the black Hungarian comedy Lajko. The first living creature in the universe was not the dog Lajka but a pilot of a crop duster Lajos Serbán. As a child he successfully built a space rocket from a latrine using feces as a fuel. Unfortunately, the functional rocket was launched into heavenly heights with his mother on board. Since then he has been trying to get into space to meet her. He is allowed to do so by a Communist apparat, not because they would be particularly interested in the idea of Gypsy in space but because they need to make a test of technique. Gagarin must not be sent into the unknown!