Království I + II / The Kingdom I + II

English below

Na pomezí nemocničního melodramatu a kingovského hororu vystavěl Lars von Trier svou obrazoboreckou invazi do éteru veřejnoprávní televize, která dodnes platí za jeden z nejvýlučnějších televizních projektů nejen dánské provenience.

Zatímco jiné nemocniční seriály vyzdvihují racionalitu svých hrdinů či melodramatické vztahy, kultovní seriálový projekt Larse von Triera obklopuje postavy chirurgů nadpřirozenými jevy a bizarními úkazy. Na druhou stranu těžko říci, jestli jsou více znepokojující přízračná ambulance či duch malé dívky zjevující se ve výtahu, nebo samotný zdejší personál se svými pokřivenými charaktery, nabubřelými egy a prohřešky proti Hippokratově přísaze. Bytostně osobitá variace na žánr nemocničních dramat se svého času stala mezinárodním fenoménem a dnes nám připomíná, že i před současnou zlatou érou lákaly televizní produkce autorské režiséry.

Seriál uvedeme v původním znění s anglickými titulky, bez českého překladu.

***

A blend of medical drama and Kingian horror with which Lars von Trier launched his iconoclastic invasion into the domain of public television and which to this day remains one of the most unique television projects of (not only) Danish origin.

While other hospital dramas emphasize the rationality of its protagonists or the melodramatic relationships between them, Lars von Trier’s cult TV project surrounds its surgeons with supernatural phenomena and bizarre occurrences. Then again, it is difficult to say which is more unsettling: the phantom ambulance and the ghost of a little girl appearing in the elevator – or the hospital personnel themselves, with their twisted morals, inflated egos and violations of the Hippocratic Oath? Back in its day, this fundamentally idiosyncratic variation of the medical drama genre became an international phenomenon and today it reminds us that auteurs were drawn to television even before the current Golden Age.