Chyťte Haidera

"Chci zjistit, proč tolik lidí propadá takovým podvodníkům." Když belgická filmařka Nathalie Borgers přišla poprvé v roce 2000 do Rakouska, na vlastní kůži zažila politický vzestup pravicové populistické strany FPÖ pod vedením Jörga Haidera. O 13 let později se vrací a vydává se po jeho stopách. Po jeho tragické smrti v roce 2008 se Jörg Haider stal mýtem v očích příznivců i kritiků. Byl to korutanský tradicionalista, nacista, skrytý křesťanský demokrat nebo metrosexuální yuppie? Rakouský fenomén, nebo ztělesnění moderního evropského pravicového populisty? Na své subjektivní výpravě do Haiderova politického, geografického, rodinného i emocionální světa ukazuje Nathalie Borgers manipulativní metody, které se od té doby etablovaly v celé Evropě. Dokumentární roadmovie o mnoha tvářích populismu.

Borgers pojala své dílo jako výzkum, jako moderní korutanskou filmovou antiidylu, jako kratochvilný esej o mýtu, který pomalu upadá v zapomnění. A v neposlední řadě i jako solidní rešerši, jak se Jörg Haider stal tím, čím byl: jedním z průkopníků pravicového populismu v Evropě.

Deutsch

Als die belgische Filmemacherin Nathalie Borgers im Jahr 2000 zum ersten Mal nach Österreich kam, erlebte sie den politischen Aufstieg der rechtspopulistischen FPÖ unter Jörg Haider. 13 Jahre später begibt sie sich auf Spurensuche. Nach seinem Unfalltod 2008 ist Haider zum Mythos für seine Wegbegleiter und Kritiker geworden. War er Traditionalist, Nazi, verkappter Christdemokrat, metrosexueller Yuppie? Ein österreichisches Phänomen oder Inbegriff des modernen europäischen Rechtspopulisten? Auf ihrer Reise in Haiders politische, geographische, familiäre und emotionale Welt zeigt Borgers jene manipulativen Methoden auf, die sich seither in ganz Europa etabliert haben. Ein dokumentarisches Roadmovie über die vielen Gesichter des Populismus.

Borgers hat ihr Werk als persönliche Spurensuche, als modernen Kärntner Anti-Heimatfilm und kurzweiligen Essay zu einem verblassenden Mythos gestaltet. Und nicht zuletzt als eine solide Recherche darüber, wie Jörg Haider wurde, was er war: einer der Pioniere des Rechtspopulismus in Europa.

Fang den Haider

·

2015

·

91 min