Cesta na nejbezpečnější místo Země

Ve světě se dosud nashromáždilo více než 350 000 tun vysoce radioaktivního atomového odpadu. Každým rokem přibývá dalších více než 10 000 tun. Je to ten nejnebezpečnější odpad, který byl kdy vyprodukován a na příští stovky tisíce let je nutné ho bezpečně uskladnit a ochránit tak před zkázou nejen životní prostředí, ale celé lidstvo. Režisér Edgar Hagen doprovází nukleárního fyzika Charlese McCombieho na jeho celosvětové průzkumné cestě „za nejbezpečnějším místem na Zemi“ a pokládá nepříjemné otázky: Smíme prosadit konečné úložiště oproti vůli rezidentů? Do jaké míry může finanční faktor hrát roli při určení místa? Existuje vůbec konečné úložiště anebo jsou všechna řešení pouze dočasná? Cesta na nejbezpečnější místo Země zviklá naše utkvělé představy o světě a zavede nás na hranici vědění a společenské míry zodpovědnosti.

Deutsch

Mehr als 350.000 Tonnen hochradioaktiver Atomabfälle haben sich rund um die Welt angesammelt, und jedes Jahr kommen mehr als 10.000 Tonnen hinzu. Es ist der gefährlichste Abfall, den die Menschheit je produziert hat, und es gilt, ihn für hunderttausende von Jahren sicher, sprich: für Mensch und Umwelt unschädlich, zu verwahren. Regisseur Edgar Hagen begleitet den Nuklearphysiker Charles McCombie auf seiner weltumspannenden Suche nach diesem „sichersten Ort der Erde“ und wirft unbequeme Fragen auf: Darf man eine Endlagerstätte gegen den Willen der Bürger durchsetzen? Wie weit dürfen finanzielle Anreize bei der Standortwahl eine Rolle spielen? Kann es überhaupt eine „End“-Lagerstätte geben oder sind nicht vielmehr alle Lösungen nur temporär? Die Reise zum sichersten Ort der Erde bringt fixe Weltbilder ins Wanken und führt uns an die Grenzen von Wissen und gesellschaftlich Verantwortbarem.

Die Reise zum sichersten Ort der Erde

·

2013

·

100 min

Režie