Brundibár

Už ne znovu Holocaust! je první reakce žáků a členů berlínského souboru poté, co se dozvědí, že budou hrát operu Brundibár. Členové mládežnického divadla – a zároveň „problémoví“ mladiství – jsou hozeni do nejhorší části německých dějin, když mají za úkol nastudovat dílo, jež mělo svou premiéru v nechvalně proslulém koncentračním táboře 1938 v Terezíně. Během práce na opeře se seznamují s Gretou Klingsberg, jednou z mála přeživších z původního obsazení. Její optimistický přístup k životu mění pohled mladých herců na minulost i přítomnost a členové souboru získávají zkušenosti, které by školní vyučování zprostředkovalo jen těžko. Když dojatá Greta sleduje premiéru nového nastudování opery, pojí ji již s protagonisty hluboké přátelství.

Deutsch

Nicht schon wieder Holocaust! Das ist die erste Reaktion der Schüler und Mitglieder des Berliner Ensembles, als sie erfahren, dass sie die Oper Brundibar aufführen sollen. Die Mitglieder des Jugendtheaters, allesamt „problematische“ Jugendliche, werden mit dem schrecklichsten Teil der deutschen Geschichte konfrontiert, als sie ein Werk einstudieren sollen, das seine Premiere 1938 im berüchtigten Konzentrationslager Theresienstadt hatte. Während der Arbeiten an der Oper lernen sie Greta Klingsberg kennen, eine der wenigen noch lebenden Mitglieder der Originalbesetzung. Ihre optimistische Lebenseinstellung verändert die Sichtweise der jungen Schauspieler auf Vergangenheit und Gegenwart. Die Ensemblemitglieder machen Erfahrungen, die im Schulunterricht kaum zu vermitteln gewesen wären. Als Greta gerührt die Premiere der neu einstudierten Oper verfolgt, verbindet sie mit den Protagonisten bereits eine tiefe Freundschaft.

Wiedersehen mit Brundibár

·

2014

·

85 min