Abeceda – Strach nebo láska

„Systematicky ničíme kreativitu našich dětí,“ říká odborník na vzdělávání Sir Ken Robinson. Kritický dokument Alphabet zkoumá myšlenkové struktury, na kterých je založený náš vzdělávací systém, a překračuje tím běžné diskuze o vzdělání: To, co se učíme, tvoří naši vědomostní zásobu, ale jak se učíme, utváří naše myšlení. Náš moderní vzdělávací systém je stále založený na ideách doby industrializace s cílem vyškolit z lidí dobře fungující stroje, umožňující hladký chod produkční společnosti. Ideály ekonomie jako konkurenční myšlení a naplňování norem jsou dodnes přenášeny do vzdělávacího systému. Po dvou filmech o tom, jak zacházíme s potravinami („We feed the World“) a s penězi („Let´s make Money“) završuje Erwin Wagenhofer svým doposud nejradikálnějším filmem „trilogii vyčerpání“, která konstatuje potřebu změny společenského myšlení.

Deutsch

„Wir zerstören die Kreativität unserer Kinder systematisch“, sagt Bildungsexperte Sir Ken Robinson. Der kritische Dokumentarfilm Alphabet erforscht die Denkstrukturen hinter unserem Bildungssystem und geht damit weit über die herkömmliche Bildungsdiskussion hinaus: Was wir lernen, prägt unseren Wissensvorrat, aber wie wir lernen, prägt unser Denken. Unser modernes Bildungssystem beruht auf den Ideen der Industriellen Revolution und sollte Menschen hervorbringen, die in der arbeitsteiligen Produktionsgesellschaft gut funktionieren. Die Ideale der Wirtschaft, wie Konkurrenzdenken und das Erfüllen von Normen, werden bis heute auf das Schulwesen übertragen. Nach zwei Filmen über unseren Umgang mit Nahrung („We feed the World“) und Geld („Let´s make Money“) komplettiert Erwin Wagenhofer mit seinem bisher radikalsten Film die „Trilogie der Erschöpfung“, die die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Umdenkens konstatiert.