Prezentace umělce / AEN pro ART

25. – 29. května

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Ateliér Environment, ve spolupráci s GRAU KLLKTV, o. s., Danou Balážovou a Ivanou Hrončekovou

Participující studenti: Ivana Bendová, Romana Horáková, Viktor Jelen, Zdeněk Ryneš, Markéta Wagnerová, Romana Zborovjanová

Pod vedením Barbory Klímové a Michala Moravčíka

Pět dnů a pět na sebe navazujících akcí v prostředí tradičního kina vymezuje prostor pro uvažování studentů ateliéru Environmentu nad vztahem umění a umělce k divákovi, publiku, publicitě. Prostorové rozložení na stupňovité hlediště, jeviště a projekční plochu nabídne rámec pro experimentování s různými formami autorské prezentace (slideshow, video, performance, happening, akce, přednáška apod.), umožní se zabývat otázkou sebeprezentace umělce. Projekt mj. směřuje k definování ateliéru zevnitř. Díky spolupráci s organizátorkami sousední Galerie Art (GRAU KLLKTV, o. s.) mohou být akce průběžně reflektovány i ve statickém výstavním prostoru. Prezentace studentů AEN ve výstavních prostorech Kina Art potrvá do 21. června.

Série prezentací studentů Ateliéru enviromentu FaVU VUT (AEN FaVU VUT) se uskuteční ve spojitosti s OFF-Biennale v Budapešti. Budapešťské Off-Biennale je neinstitucionální iniciativa, která dávno překročila hranice Maďarska a zastřešuje celou řadu výstav a akcí. Prezentace v Kině Art je tak jednou z českých přidružených aktivit, kde se kromě studentů FaVU představí také studenti AVU, FAMU a UMPRUM. http://offbiennale.hu/en/ http://environment.ffa.vutbr.cz/

Podporuje statutární město Brno, FaVU VUT a program PATTERNS Lectures, který je iniciován ERSTE Foundation a realizován WUS Austria. www.patternslectures.org

pátek

29. května 2015

pátek 29. května 2015 17:30

čtvrtek

28. května 2015

čtvrtek 28. května 2015 17:30

středa

27. května 2015

středa 27. května 2015 18:00

úterý

26. května 2015

úterý 26. května 2015 21:30

pondělí

25. května 2015

pondělí 25. května 2015 17:30