Naiff, filmový festival o domorodých lidech

NAIFF je první a jediný český festival dokumentárních filmů o domorodých lidech.

V dnešní době žije na Zemi přibližně 350 milionů domorodých lidí ve více než sedmdesáti zemích. Někdy jako většinová část populace, ovšem častěji jako minority. Domorodí lidé žijí v souladu s přírodou, o kterou se starají, a opatrují ji. Životy domorodých národů jsou úzce spjaty s jejich životním prostředím, ze kterého čerpají jídlo a přístřeší. Země jim zároveň slouží jako duchovní kotva, kterou po věky opatrují.

Pokud se podíváme, kde domorodé národy žijí a kde je nejzachovalejší biologická rozmanitost, spatříme naprostou shodu. Ne náhodou. O své životní prostředí domorodé národy pečovaly po staletí. A pokud do jejich teritorii nezavitá externí činitel, budou v tom pokračovat i nadále. Odhaduje se, že na této planetě existuje okolo 6000 jazyků. Z toho čtyřmi tisíci hovoří domorodí lidé. Pokud se podíváme na mapu, zjistíme, že jazyková a kulturní rozmanitost má přímou úměru k rozmanitosti biologické. Právě proto je třeba si uvědomit, že domorodí lidé jsou pro globální zájmy nepostradatelní. Tím, že ochráníme přírodní národy, ochráníme kulturní a jazykovou rozmanitost, zároveň však i rozmanitost biologickou.

• Domorodí lidé jsou nejchudšími z chudých. Nejzákladnější produkty jako jídlo, obuv či očkování jsou pro ně cenově nedosažitelné.

• Domorodí lidé vykazují nejvyšší hodnoty chudoby, dětské úmrtnosti či negramotnosti a naopak nejnižší hodnoty naděje dožití.

• Mnoho domorodých národů dotčených kolonialistickými praktikami dnes čelí sociálním problémům, jako jsou například sebevraždy, fyzické a emocionální strádání, alkoholismus či jiné formy závislostí.

• Rozvojové programy vlád v zemích, kde domorodé národy žijí, mnohdy vytvářejí či podporují podmínky pro asimilaci a závislost domorodých etnik na většinové společnosti.

Festival NAIFF se pokusí divákům představit dnešní život domorodých lidí v různých kulturních areálech prostřednictvím dokumentárních filmů, přednášek a diskusí.

neděle

8. prosince 2013

neděle 8. prosince 2013 19:00

19:00

Nukleární divoch

Politické odhalení a intimní etnografický portrét ostrovanů z Tichomoří, obětí cíleného radioaktivního ozařování, je založen na nedávno odtajněných vládních dokumentech, nepublikovaných archivních záběrech a svědectví přeživších obětí. V 50. letech provedly Spojené státy 67 pokusů s atomovou a vodíkovou pumou na Marshallových ostrovech, při nichž byly celé populace ostrovanů vystaveny radioaktivnímu spadu. Příběh o tom, jak američtí vědci převrátili tichomořský ráj v radioaktivní peklo.
anglicky · české titulky

Nuclear Savage: The Islands of Secret Project 4.1

·

2011

·

87 min

neděle 8. prosince 2013 17:30

17:30

Žena – pták bouřlivák

Winona LaDuke z kmene Anishinaabe zasvětila celý svůj život ochraně životního prostředí, zejména aktivnímu odporu proti těžbě uranu a uhlí na území rezervací. V současnosti také organizuje protesty proti plánované výstavbě ropovodu Keystone XL, jenž má vést z kanadské Alberty až na jih USA i přes území rezervací. Film mimo jiné vypráví historii toho, jak vláda USA koncem 19. století podvodně připravila Indiány o velkou část jejich území a současně vyhlazovala domorodé jazyky a kulturu.
české titulky

Die Donnervogelfrau - Winona LaDuke

·

2003

·

74 min

Hrají

neděle 8. prosince 2013 17:00

17:00

Ctít dohody

Domorodé komunity po celém světě bojují za ochranu celistvosti svých území, vody a tradic. Ať se jedná o úsilí zachovat svou zemi, přístup k vodě, lovecká práva, zdravotní péči, vzdělání či náboženské svobody, ústředním bodem těchto bitev jsou dohody. Siouxská rezervace Pine Ridge v Jižní Dakotě je ukázkovou případovou studií o důsledcích ztráty území a porušení dohod.
anglicky · české titulky

Honor the Treaties

·

2013

·

15 min

Režie

sobota

7. prosince 2013

sobota 7. prosince 2013 20:30

20:30

Aluna

Aluna je středobod myšlenkového systému Kogiů, etnika žijícího hluboko v kolumbijských horách. Je to kosmické vědomí, které je zdrojem všeho života a bytí. Film byl natočen samotnými Kogii a navazuje na dokument z roku 1990, kdy se Kogiové poprvé objevili před kamerou dokumentaristy Alana Ereiry, aby dramaticky varovali lidstvo o nutnosti změny kurzu. Po více než dvaceti letech přivolali Ereiru naléhavě zpět, aby jejich sdělení světu připomněl.
španělsky · české titulky

Aluna

·

2012

·

86 min

Režie

sobota 7. prosince 2013 18:30

18:30

35 měsíců s Natálkou + debata s hosty

Po projekci bude následovat debata s Martinem Hanzlíčkem a Fedorem GálemKronika přibližuje život romské rodiny, jejíž dcerka byla těžce popálena při útoku neonacistů ve Vítkově. Autoři sledují, jak se Natálka postupně zotavuje ze zranění. Všímají si aktivit různých skupin a jednotlivců, kteří postižené rodině nezištně pomáhají. Dokument nahlíží i do pozadí alarmující kauzy a přináší úvahu o mezích dobročinnosti, jež může vyústit do nečekaných problémů.

35 měsíců s Natálkou

·

2013

·

58 min

sobota 7. prosince 2013 17:15

17:15

Naše generace

Dokument se zabývá současnou situací domorodých populací Austrálie a nastiňuje boj Aboriginců o svou kulturu, území a základní lidská práva. Poukazuje na skrytý rasismus a asimilační program v této „šťastné zemi“. Film dává zaznít volání po svobodě na hranici mezi dvěma světy, které rezonuje se zápasem domorodých lidí po celém světě.
anglicky · české titulky

Naše generace

·

2010

·

73 min

středa

4. prosince 2013

středa 4. prosince 2013 20:00

20:00

Ptáčata

Ptáčata jsou třída převážně romských dětí. Vznikla na jedné základní brněnské škole kvůli petici rodičů, kteří nechtěli, aby jejich děti měly za spolužáky Romy. Tato situace byla základem pro vznik první české časosběrné docusoap. Děti samotné se přitom stávají spoluautory, protože už pět let točí na malé kamery svět, jak ho vnímají ony. Ve druhé sérii děti navštíví demonstraci DSSS, budou protestovat proti přemnoženým hernám v okolí jejich domovů a pojedou poprvé v životě na lyže.