Das Filmfest: 8. festival německy mluvených filmů

English subtitles included in all movies with exception:

Silvi, Jakob der Lügner, Till Eulenspiegel

(german version bellow)

23. – 27. října 2013

Generace Y

Narodili se v 80. nebo 90. letech a teď pomalu dospívají. V novinách a televizi se o nich mluví jako o nastupující, mladé a úspěšné generaci, která změní zavedené způsoby práce a možná pozitivně promění i celou společnost. To je GENERACE Y v kostce. Existuje ale i jiná generace Y, bojující se svými strachy a závislostmi, nesmyslně agresivní nebo jen obtížně hledající sama sebe a své místo ve světě. Na rozdíl od médií se filmaři této části generace Y věnují často.

(Oh Boy, Love Steaks, Noční křik, Mrtví a živí, Loutka, Local Heroes)

Das Filmfest Spezial

Das Filmfest opět představí českému publiku to nejnovější z filmové krajiny německy mluvících zemí. V rámci sekce DAS FILMFEST SPEZIAL se objeví velkofilmy i nezávislé snímky, které v rámci německojazyčné filmové tvorby tematicky či esteticky vynikají.

(Ludwig II., Hannah Arendt, Silvi, Okno do léta, Museum Hours)

Die Doku

V další již tradiční sekci DIE DOKU uvidíte ty nejnovější a nejzajímavější dokumenty, které v poslední době v rámci německojazyčného filmu vznikly.

(More than Honey, Bottled Life, Přesné oko Maxe Billa, Forever not alone, Moje žádná rodina)

DEFA – Literatura ve filmu

V rámci východoněmeckých studií DEFA byla natočena celá řada kvalitních filmů, schopných obstát i v dnešní konkurenci. Letošní řada vznikla opět ve spolupráci s nadací DEFA a věnuje se filmovým adaptacím známých literárních děl.

(Jakub Lhář, Goya – aneb tvrdá cesta poznání, Till Enšpígl, Poddaný) oficiální web festivalu

...........

Generation Y

Sie sind in den 80er- oder 90er-Jahren geboren und werden langsam erwachsen, in Zeitungen und Fernsehen werden sie als junge, aufstrebende und erfolgreiche Generation porträtiert, die die etablierten Arbeitsweisen verändert, und möglicherweise auch die Gesellschaft als Ganzes positiv beeinflussen wird – die sog. GENERATION Y. Daneben existiert aber auch eine andere Generation Y, die mit ihren Ängsten und Abhängigkeiten kämpft, und auf sinnlos-aggressive Weise oder einfach mit großen Schwierigkeiten sich selbst und ihren Platz in der Gesellschaft sucht. Anders als die Massenmedien widmen sich die Filmemacher oft eher diesem Teil der Generation Y.

(Oh Boy, Love Steaks, Nachtlärm, Die Lebenden, Puppe, Local Heroes)

Das Filmfest Spezial

Das Filmfest präsentiert dem tschechischen Publikum jedes Jahr die neuesten und vielversprechendsten Produktionen der deutschsprachigen Filmlandschaft. Im Rahmen der Sektion DAS FILMFEST SPEZIAL liegt der Fokus auf den thematischen und ästhetischen Tendenzen im deutschsprachigen Filmschaffen, es werden sowohl große Filmproduktionen als auch Independent-Filme gezeigt.

(Ludwig II., Hannah Arendt, Silvi, Fenster zum Sommer, Museum Hours)

Die Doku

DIE DOKU ist eine inzwischen schon traditionelle Sektion, in der wie gewohnt die neuesten und interessantesten Dokumentarfilme gezeigt werden, die in der letzten Zeit im deutschsprachigen Film entstanden sind.

(More than Honey, Bottled Life, Max Bill - Das absolute Augenmaß, Meine keine Familie, Forever not alone)

DEFA – Literatur im Film

In den ostdeutschen DEFA-Studios wurden zahlreiche qualitativ hochwertige Filmen gedreht, die den Vergleich mit der heutigen Konkurrenz nicht zu scheuen brauchen. Die diesjährige Filmauswahl entstand wieder in Zusammenarbeit mit der DEFA-Stiftung und widmet sich filmischen Adaptionen berühmter literarischer Werke.

(Jakob der Lügner, Goya - oder der arge Weg der Erkenntnis, Till Eulenspiegel, Der Untertan)

neděle

27. října 2013

neděle 27. října 2013 20:30

20:30

Přesné oko Maxe Billa, Loutka

Max Bill (1908-1994) byl bezpochyby nejvýznamnější švýcarský umělec 20. století a nejvýznamnější student, který kdy vzešel z legendárního Bauhausu v Dessau. Měl dokonalý odhad srovnatelný s absolutním sluchem. Ani politicky nebyl jeho život zcela nevinný. Více než padesát let byl nepřetržitě sledován švýcarskými bezpečnostními složkami. Byl zapřísáhlý antifašista a jeho celou avantgardní tvorbou malíře, sochaře, architekta a typografa se jako červená nit vine pocit sociální a ekologické zodpovědnosti, která se mezitím stala hrozivě aktuální.Plných šest let pracoval Erich Schmid na... více...

Bill - Das absolute Augenmass

·

2008

·

85 min

Režie

neděle 27. října 2013 18:15

18:15

Poddaný, Local Heroes

Diederich Heßling je choulostivé, submisivní dítě, které se všeho bojí. Brzy pozná, že člověk se musí poddat moci, aby sám mohl mít nad druhými vládu. Jeho mottem se stává „nahoru se klanět, dolů dupat.” Tak prochází svou životní drahou od berlínského studenta k majiteli papírny, udává svého konkurenta a spřádá zrádný komplot se zkorumpovanými sociálními demokraty a členy městské rady. A konečně dostává příležitost splnit si své největší přání: pronést zahajovací řeč u nového památníku císaři. Vše jde podle plánu... více...

Der Untertan

·

1951

·

100 min

sobota

26. října 2013

sobota 26. října 2013 20:30

20:30

Jakub lhář, Okno do léta

Východoevropské židovské ghetto roku 1944. Hlavní hrdina snímku Jakub Heym náhodou zaslechne v rádiu zprávu o postupu Rudé armády. Ve strachu z nařčení z kolaborace si vymyslí, že rádio ukrývá on sám. To roztočí spirálu lží, které však mají na obyvatele ghetta zázračný vliv: ustávají sebevraždy, lidé mají najednou chuť žít a chtějí od Jakuba stále další novinky. Lež a s ní spojená naděje se ukáží silnější než děsivá realita války.Snímek Jakub Lhář na motivy známého románu Jurka Beckera, který... více...

sobota 26. října 2013 18:15

18:15

Silvi, More than Honey

„Ich kenne jede Falte an dir. Das ist doch ein Alptraum!” Als Silvi von ihrem Ehemann verlassen wird, ist ihre langjährige Durchschnittsehe endgültig gescheitert. Die 47-jährige ist nun mit einer bisher ungekannten Einsamkeit konfrontiert. Getrieben von einer inneren Sehnsucht nach Leben, verschließt sie sich aber nicht vor der Welt, sondern entscheidet sich für einen Neuanfang. Anonymer Sex und Zerbrechlichkeit, Begehren und Liebe vermischen sich, und durch die mehr oder weniger aberwitzigen Männer erkundet Silvi ihre Grenzen und die Richtung, in... více...

pátek

25. října 2013

pátek 25. října 2013 20:30

20:30

Till Enšpígl, Oh Boy

V předvečer selské války se krajem potuluje podivín a provokatér Till Enšpígl. Poráží mocné tohoto světa jejich vlastními zbraněmi a lidu se pokouší otevřít oči. Na hradě anachronického rytíře Kunze hraje blázna, aby odsud odešel se stejně hrubým gestem, s jakým ho Kunz předtím přijal. Na hradě vévody Heinricha se nechá najmout jako slovutný malíř k vyzdobení slavnostního sálu. Měsíce se nechá hostit a výsledek své barevné orgie prezentuje jako umění, kterému rozumí jen pravověrní. Till se pohybuje z jedné... více...

Till Eulenspiegel

·

1975

·

100 min

Režie

pátek 25. října 2013 18:15

18:15

Forever not alone, Noční křik

Alice, Helene, Maira, Nani, Selin a Vera žijí ve Vídni, je jim 14 a říkají si „Chillergroup“. Jejich přátelství je pro ně v životě to nejdůležitější. Ale pomalu se jim otevírá nový svět: experimenty na poli vztahů, párty končící až nad ránem, Facebook, který občas zahání samotu. Blížící se konec školy je pro jejich kliku zatěžkávající zkouškou. Zbývá jim už jen jedno společné léto – a jistota, že mají ještě celé mládí před sebou. Forever not alone je film o... více...

Forever Not Alone

·

2013

·

74 min

čtvrtek

24. října 2013

čtvrtek 24. října 2013 20:30

20:30

Bottled Life, Ludvík II. Bavorský

Jak se proměňuje voda v peníze? Existuje firma, která na to zná přesný recept: Nestlé. Tento koncern ovládá veškerý obchod s balenou pitnou vodou. „Voda musí být naší nejvyšší prioritou“, prohlašuje Peter Brabeck, manažer Nestlé. Švýcarský novinář Res Gehriger si bere na mušku zákulisí miliardového obchodu. Nestlé se však brání. Je to nesprávný film v nesprávnou dobu, zaznívá z ústředí koncernu. Ale Gehriger se nenechá odradit. Vydává se na investigativní cestu, pátrá v USA, Nigérii a Pákistánu. Expedice do světa... více...

Bottled Life: Nestle's Business with Water

·

2012

·

94 min

Režie

Hrají

čtvrtek 24. října 2013 18:15

18:15

Moje žádná rodina, Mrtví a živí

Společné vlastnictví, volná láska, rozpad rodinných vazeb – to byly základní principy Friedrichshofu, největší komuny v Evropě, kterou založil vídeňský akcionista Otto Mühl na počátku sedmdesátých let. Režisér Paul-Julien Robert, který se v této komuně narodil, se vydává na osobní pouť do vlastní minulosti. Pomocí archivního materiálu, který je v tomto filmu zveřejněn poprvé, poskytuje režisér diferencovaný pohled na život v komuně a konfrontuje sebe a svou matku s otázkou „Co je to rodina?"Snímek Moje žádná rodina byl na letošním... více...

Meine keine Familie

·

2012

·

93 min

středa

23. října 2013

středa 23. října 2013 20:30

20:30

Goya – aneb tvrdá cesta poznání, Love Steaks

Jako dvorní malíř dospěl Goya k uznání i bohatství. S vévodkyní Albou ho pojí vášnivá láska, zároveň opovrhuje namyšlenou aristokratkou, kterou v ní stále vidí. Goya věří na krále i na církev a užívá si své postavení u dvora, přesto se cítí spojený s lidem. Jeho spolupracovník a přítel Esteve ho přivede do kruhu patriotů, kteří chtějí změnit zem. V Madridu potkává v taverně zpěvačku Marii Rosario a později musí být svědkem, jak je odsouzena inkvizicí. Čím hlouběji proniká do... více...

Goya - oder Der arge Weg der Erkenntnis

·

1971

·

134 min

Režie

středa 23. října 2013 18:15

18:15

Museum Hours, Hannah Arendt

Johann, kustod v nádherném vídeňském Uměleckohistorickém muzeu, potkává tajemnou cizinku Anne. Ta přijela do Vídně za svojí těžce nemocnou vzdálenou příbuznou. Anne nikdy předtím v Rakousku nebyla, má málo peněz a bez cíle bloumá městem. Útočiště najde právě v muzeu. Se směsicí nedůvěry a zvědavosti jí Johann nabídne pomoc. Muzeum se pro ně stává tajemnou křižovatkou, na které začíná cesta za poznáním – jejich vlastních životů, města i uměleckých děl, která odrážejí a zároveň formují svět. Museum Hours je film... více...