Bohumil Hrabal: 100

Před sto lety, 28. března 1914 se v brněnských Židenicích narodil Bohumil Hrabal, podle jehož prozaických předloh bylo dosud natočeno celkem dvanáct celovečerních a krátkometrážních hraných filmů. Po provázkovském jubilejním festivalu Hrabal v Brně si připomeneme židenického rodáka nejen jako významného prozaika světového renomé, ale také jako pozoruhodného básníka, autora lyricko-epických eposů Bambino di Praga, Krásná Poldi a sonetového cyklu Barvotisky. V erudované přednášce Norberta Holuba, básníka a lékaře, pootevřeme i Pandořinu skříňku spisovatelových fobií a depresí.

Norbert Holub se narodil 7. dubna 1966 v Jihlavě. Pracuje jako lékař ve Fakultní nemocnici v Brně. Knižně vydal básnické sbírky: Zrcadlo pod jevištěm (1989), Muž vymýšlející vejce (1990), ? (s Luďkem Navarou, 1995), Cizí sonety (1996), Úplně úzké úly (1999), Suché sochy stínů (2004), Status idem (2007). Je redaktorem literární revue Weles. Překládá z několika jazyků (J. Brodskij, V. Vysockij, R. Wojazcek aj.). Střídavě propracovává dlouhodobé projekty Osobní spis (básně vepisované do autentických dotazníků) a Bláznící básníci (psychopatologie v životě a díle slavných umělců).

„Neméně zajímavým počinem je jeho projekt Bláznící básníci. Za poměrně jednoznačným názvem se skrývá záležitost z odborného hlediska nepoměrně složitější. Holub se snaží propojením psychologické analýzy a rozboru literárních děl „střízlivě a zpytavě podívat alespoň na některé psychosomatické (1) aspekty básníkova pozoruhodného života“. To, že se život básníka se všemi jeho prožitky a zkušenostmi promítá do jeho díla, není nic nového ani překvapivého. Jan Zábrana, jehož psychosomatický profil Holub také zpracoval, na toto téma napsal: „Tvorbou promlouvají, vstupují v dialog či hledají ospravedlnění trýznivé existence, ti nejryzejší, ti nejnešťastnější.“

Novým je u Holuba záměr ponořit se mnohem hlouběji než autoři školních učebnic. Na básníkovu tvorbu nahlíží skrze psychopatologické stránky jeho osobnosti, „vesele se rochní a pitvá“ v jeho depresích a fobiích, aby pak jeho tvorbu mohl interpretovat z medicínského hlediska. Při svých analýzách si většinou volí následující postup – nejdříve uvádí přehled příznaků básníkovy duševní poruchy a nevzdělanému čtenáři objasňuje průběh duševního onemocnění i jeho důsledky. Poté analyzuje básníkovo dílo a život a hledá v nich projevy popsaných duševních a fyzických stavů. Tímto způsobem Holub dosud zpracoval psychosomatické profily Jana Zábrany, Vladimíra Holana, Františka Halase a Bohumila Hrabala.“

pátek

11. dubna 2014

pátek 11. dubna 2014 20:30

20:30

Bohumil Hrabal „Takže se stalo, že...”

Sedmdesátiminutový snímek představuje malou legendu o životě a díle tohoto velikána, která obsahuje historické záběry, unikátní fotografie i řadu doposud neznámých informací. Na Bohumila Hrabala zde vzpomínají také režiséři Jiří Menzel, Jan Němec a Petr Koliha, stejně jako představitel začínajícího výpravčího Miloše Hrmy z oscarových Ostře sledovaných vlaků – Václav Neckář. Zvláštní atmosféru filmu dodávají hrané dotáčky a komentář Oldřicha Kaisera.

Bohumil Hrabal „Takže se stalo, že...”

·

2014

·

70 min